عکاس نیوزیلندی Chris McLennan این عکس های دیدنی را از کوسه سفید شکار کرده است.او با شجاعت زیاد به سواحل Cape Town در آفریقای جنوبی که به داشتن تعداد زیادی کوسه معروف است رفته و از شکار این کوسه ترسناک عکاسی کرده است.

 

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)

پرواز کوسه ها !!! (7 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...